Strona główna 5 Ochrona ppoż 5 Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego znajdują się w portierni oraz u Administratora Budynku. Za zapewnienie aktualnej instrukcji na obiekcie odpowiada Administrator Budynku. Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Skip to content