Oświadczenia

Działalność Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w 2022 roku nie miała żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Nie odnotowano również uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska. Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) zgodnie z art. 32c pkt.2

Działalność Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w 2021 roku nie miała żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Nie odnotowano również uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska. Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) zgodnie z art. 32c pkt.2

Ochrona-radiologiczna-2
Skip to content