Szkolenia BHK

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia (BHK) dla studentów lub doktorantów, zwanych dalej studentami, rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Gdańskim odbywa się za pomocą platformy edukacyjnie.

Skip to content