Strona główna 5 Szkolenia i warsztaty 5 Instruktaże wstępne BHP 5 Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy nie można dopuścić do pracy pracownika, do której wykonywania nie posiada odpowiednich umiejętności i kwalifikacji a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po podpisaniu umowy o pracę w Dziale Kadr UG, pracownik otrzymuje skierowanie na szkolenie wstępne z zakresu BHP, z którym niezwłocznie powinien udać się do Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w celu odbycia szkolenia wstępnego (ul. Bażyńskiego 1a 80-309 Gdańsk, I piętro, p. 104).

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny przeprowadza pracownik Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w Uniwersytecie Gdańskim. Szkolenia wstępne BHP odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1000.

Po zakończonym szkoleniu Pracownik otrzyma komplet potrzebnych dokumentów oraz zostanie poinstruowany o sposobie dalszego postepowania z nimi.

Kontakt do pracowników Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia znajduje się w zakładce „o nas”

UWAGA:

W okresie pandemii Sars-COV-2 prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa:

·         dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku

·         stosowanie maseczki ochronnej

·         zachowanie dystansu społecznego – min. 1,5m.

Skip to content