Strona główna 5 BHP 5 Ryzyko zawodowe 5 Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, mogących spowodować niekorzystne skutki zdrowotne u pracowników w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Art. 226 Kodeksu pracy:

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę i  dokumentowanie  ryzyka zawodowego  pracodawca przeprowadza  na każdym stanowisku pracy.  Udział w tych pracach bierze służba BHP. Poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym powinno nastąpić przed dopuszczeniem do pracy podczas  szkolenia wstępnego bhp – instruktaż stanowiskowy. Pracownik powinien podpisać potwierdzenie poinformowania o zagrożeniach związanych z pracą, które należy dołączyć do akt osobowych pracownika.

Opis metody oceny ryzyka zawodowego RISC SCORE

Karta oceny ryzyka zawodowego dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Potwierdzenie poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym

Ryzyko zawodowe w środowisku pracy:

Potencjalne zagrożenia na stanowisku pracy nauczyciela akademickiego
Potencjalne zagrożenia na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego
Potencjalne zagrożenia na stanowiskach robotniczych

Skip to content