Strona główna 5 BHP 5 Ryzyko zawodowe 5 Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, mogących spowodować niekorzystne skutki zdrowotne u pracowników w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Art. 226 Kodeksu pracy:

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę i  dokumentowanie  ryzyka zawodowego  pracodawca przeprowadza  na każdym stanowisku pracy.  Udział w tych pracach bierze służba BHP. Poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym powinno nastąpić przed dopuszczeniem do pracy podczas  szkolenia wstępnego bhp – instruktaż stanowiskowy. Pracownik powinien podpisać potwierdzenie poinformowania o zagrożeniach związanych z pracą, które należy dołączyć do akt osobowych pracownika.

Opis metody oceny ryzyka zawodowego RISC SCORE

Karta oceny ryzyka zawodowego dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

KORZ nauczyciel akademicki niestosujący czynników szkodliwych
KORZ nauczyciel akademicki stosujący czynniki szkodliwe dla zdrowia (nie wychodzący w teren)
KORZ pracownik administracyjno-biurowy
KORZ osoba kierująca pracownikami administracyjno-biurowymi
KORZ osoba kierująca nauczycielami akademickimi i pracownikami administracyjno-biurowymi nie stosująca czynników szkodliwych
KORZ strażnik ochrony mienia SU
KORZ nauczyciel akademicki stosujący czynniki szkodliwe dla zdrowia i/lub wychodząca w teren
KORZ nauczyciel akademicki w CWFiS
KORZ osoba kierująca nauczycielami akademickimi CWFiS
KORZ osoba kierująca nauczycielami akademickimi i pracownikami stosującymi czynniki szkodliwe i/lub wychodzącymi w teren
KORZ pracownik laboratoryjny stosujący czynniki szkodliwe dla zdrowia i/lub wychodzący w teren
KORZ ogrodnik terenów zielonych

Potwierdzenie poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym

Ryzyko zawodowe w środowisku pracy:

Potencjalne zagrożenia na stanowisku pracy nauczyciela akademickiego
Potencjalne zagrożenia na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego
Potencjalne zagrożenia na stanowiskach robotniczych

Skip to content