Szkolenie z pierwszej pomocy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także ich teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Część praktyczna – obejmuje ćwiczenia z wykorzystaniem defibrylatora (AED) i przeprowadzana jest z użyciem specjalistycznych fantomów. Szkolenie zgodne jest ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Basic Trauma Life Support (BTLS). Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego ratownika medycznego, posiadającego uprawnienia do przeprowadzania szkoleń z zakresu medycyny ratunkowej. Szkolenie organizowane jest w formie podstawowej i przypominającej.

 Szkolenia te przeznaczone są dla:

  • Strażników Ochrony Mienia,
  • Nauczycieli wychowania fizycznego,
  • Innych osób zatrudnionych w uniwersytecie Gdańskim.

Czas trwania szkolenia podstawowego: 8h

Czas trwania szkolenia przypominającego: 4h

Maksymalna  ilość osób w grupie: 15 osób

Każdy uczestnik, po zakończeniu szkolenia podstawowego i przypominającego  otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Skip to content