Strona główna 5 BHP 5 Czynniki szkodliwe i uciążliwe 5 Czynniki szkodliwe i uciążliwe

Czynniki szkodliwe i uciążliwe

Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w procesie pracy to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Czynniki uciążliwe to czynnik niestanowiący zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, lecz utrudniający pracę lub przyczyniający się w inny istotny sposób do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływający na zmniejszenie wydajności. Poniżej znajduje się podział czynników szkodliwych.

Czynniki chemiczneCzynniki biologiczneCzynniki fizyczne
Substancje i mieszaniny chemiczne,
czynniki o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym
Bakterie, wirusy, grzyby, pasożytyHałas, wibracje, mikroklimat,
promieniowanie laserowe,
pole elektromagnetyczne, pyły
Podział czynników szkodliwych

Skip to content