Strona główna 5 Ochrona radiologiczna 5 Ochrona radiologiczna (OR)

Ochrona radiologiczna (OR)

Ochrona radiologiczna – zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom – ograniczenie ich skutków do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych (Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2023 poz. 1173 t.j.)

Ochrona-radiologiczna-2

Skip to content