Szkolenie z emisji i higieny głosu

Szkolenie z prawidłowej emisji i higieny głosu jest szkoleniem dobrowolnym, przeznaczonym dla nauczycieli akademickich oraz  innych osób prowadzących zajęcia w Uniwersytecie Gdańskim.

W trakcie szkolenia słuchacze poprawią umiejętności właściwego korzystania z aparatu mowy- bez wysiłku zbędnego obciążania gardła i strun głosowych oraz  nabędą  prawidłowe nawyki odpowiedniego sposobu oddychania, co ma wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia w przyszłości chorób narządu głosu. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych logopedów specjalizujących się w zakresie emisji głosu.

Czas trwania warsztatów: ok. 40 godzin  (40 x 45min)

maksymalna ilość osób w grupie: 15-20 osób

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu z emisji i higieny głosu

Skip to content