Strona główna 5 BHP 5 Wykaz dokumentów 5 Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów

Wykaz najważniejszych dokumentów, które powinny znaleźć się w jednostkach organizacyjnych UG

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa
Karta szkolenia wstępnego i BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy)
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Wykaz instrukcje bhp (stanowiskowe, urządzeń)
Wybrane instrukcji BHP
Oświadczenie zapoznania z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Czynniki chemiczne, niebezpieczne, rakotwórcze lub mutagenne (o ile dotyczą)
Aktualny spis używanych czynników chemicznych, niebezpiecznych, rakotwórczych lub mutagennych (cas, nazwa sub., nr pomieszczenia, ilość stosowanej substancji)
Rejestr  pracowników   narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników  lub procesów  technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
Rejestr prac w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym za dany rok – wzór
Rejestry i karty badań i pomiarów środowiska pracy
Zapoznanie się pracowników z wynikami badań i pomiarów środowiska pracy
Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne
Zapoznanie się pracowników z oceną ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne
Instrukcja bhp dotycząca postępowania z mieszaninami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie
Substancje niebezpieczne – prekursory
Czynniki biologiczne (o ile dotyczą)
Rejestr  prac  narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego grupy 3 lub 4 zagrożenia
Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych, zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia
Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik biologiczny
Zapoznanie się pracowników z oceną ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik biologiczny
Instrukcje bhp postępowania ze szkodliwymi czynniki biologicznym
Informacja dotycząca użycia szkodliwego czynnika biologicznego (grup od 2 do 4) w celach naukowo-badawczych
Odpady, UDT, GMM, GMO (o ile dotyczą)
Regulamin postępowania z odpadami
Zapoznanie się z regulaminem postępowania z odpadami
Zgłoszenie do UDT
Regulamin GMM, GMO
Zapoznanie się z regulaminem GMM, GMO
Zgłoszenie sprzętu GMM, GMO
Dodatek za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych
Wniosek o przyznanie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych
Wniosek o cofnięcie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych
Ewidencja pracowników otrzymujących dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia
Skip to content