Strona główna 5 Ochrona ppoż 5 Prace pożarowo niebezpieczne

Prace pożarowo niebezpieczne

Zdjęcie przedstawia cięcie metalu, które powoduje rozprzestrzenianie się iskier.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym zgodnie z Zarządzeniem nr 53/R/23

Prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem. Z prac niebezpiecznych pod wzglądem pożarowym wyłączone są zajęcia dydaktyczne i naukowe prowadzone w przystosowanych i przeznaczonych do ich wykonywania laboratoriach, zgodnie z obowiązującymi w nich regulaminach

Skip to content