Strona główna 5 BHP 5 Praca zdalna

Praca zdalna

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.

Zasady BHP podczas pracy zdalnej

Karta oceny ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną

Skip to content