Strona główna 5 Pierwsza Pomoc 5 Apteczki 5 Apteczki pierwszej pomocy – wyposażenie

Apteczki pierwszej pomocy – wyposażenie

Obowiązkiem pracodawcy jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy jest zorganizowanie systemu pierwszej pomocy oraz zapewnienie apteczek w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zakładu pracy.


W Uniwersytecie Gdańskim ujednolicono wyposażenie wszystkich apteczek


Rozmieszczenie apteczek w poszczególnych jednostkach zostało uzgodnione z administratorami poszczególnych budynków.

Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i do zadań w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów

Skip to content