Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe bhp jest przeprowadzane w celu zaktualizowania oraz ugruntowania wiedzy i umiejętności pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia okresowe prowadzone są:

  • na stanowiskach robotniczych – w formie stacjonarnej,
  • na stanowiskach administracyjno – biurowych, stanowiskach kierowniczych oraz nauczycieli akademickich – w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej (link:  https://pe.ug.edu.pl/).

Szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są w grupach max  15 osobowych – według harmonogramu szkoleń okresowych ustalonych z Kierownikami jednostek organizacyjnych.

Stanowiska pracy

Zasady przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP w formie samokształcenia kierowanego metodą określa niniejszy dokument

Skip to content