Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Rejestr prac w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników  lub...

Nauki ze zdarzeń

Nauki ze zdarzeń dotyczące wypadków mające miejsce na terenie Uniwersytetu Gdańskiego Nauka ze zdarzeń 1-2020Nauka ze zdarzeń 2-2020Nauka ze zdarzeń 3-2020Nauka ze zdarzeń 4-2020Nauka ze zdarzeń 5-2020Nauka ze zdarzeń 6-2020Nauka ze zdarzeń 7-2021Nauka ze zdarzeń...

Wybrane instrukcje bezpiecznej pracy

Instrukcje BHP Instrukcja Pierwszej pomocyInstrukcja krzesła ewakuacyjnego Instrukcja BHP drabinyInstrukcja BHP dwutarczowej szlifierkiInstrukcja BHP pilarki stołowejInstrukcja BHP ukośnej pilarkiInstrukcja BHP wiertarki stołowejInstrukcja BHP wyrzynarki Instrukcja...

Wykaz dokumentów

Wykaz najważniejszych dokumentów, które powinny znaleźć się w jednostkach organizacyjnych UG Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowaKarta szkolenia wstępnego i BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracyZapoznanie...

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, mogących spowodować niekorzystne skutki zdrowotne u pracowników w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania...
Skip to content