Strona główna 5 Komunikaty 5 Wzór skierowania na badania lekarskie – z przykładami i wskazówkami

Wzór skierowania na badania lekarskie – z przykładami i wskazówkami

Uprzejmie przypominamy o konieczności prawidłowego wypełniania skierowań na badania lekarskie. Wzór prawidłowo wystawionego skierowania wraz z przykładami i wskazówkami znajdą Państwo w Portalu Pracownika w komunikacie z dn. 26.07 br. lub na stronie naszej jednostki org.: https://old.ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/biuro_bezpieczenstwa_pracy_i_ochrony_zdrowia/badania_lekarskie.

Poniżej przytaczamy najczęściej pojawiające się „błędy” przy wypełnianiu skierowań:

  • brak wszystkich wymaganych na formularzu danych osobowych pracownika
  • niezaznaczenie rodzaju badania na które powinien być skierowany pracownik
  • niewykreślenie przykładowych narażeń ze wzorca formularza które nie dotyczą danego pracownika
  • niezgodna ilość wypisanych narażeń z liczbą wpisaną w rubryce pt. „Łączna liczba czynników”
  • podawanie do kontaktu adresów e-mail z których nikt nie odpowiada
  • powielanie „starych” wzorów skierowań, nie koniczne prawidłowo wypełnionych w latach poprzednich

Jednocześnie informujemy, że niewypełnienie wymaganych pól lub wypełnienie ich w sposób niewłaściwy może wiązać się z opóźnieniami w terminowym wykonaniu badań, jak również może być związane z nieodbyciem przez pracownika wszystkich wymaganych badań na danym stanowisku. Jednostka Medycyny Pracy z którą UG ma podpisaną umowę (tj. HMS Assistance S.A.) nie może nanosić poprawek, jak również ingerować w treść skierowań.

Skip to content