Strona główna 5 Komunikaty 5 Wykaz dokumentów dot. pracy z czynnikami chemicznymi i biologicznymi

Wykaz dokumentów dot. pracy z czynnikami chemicznymi i biologicznymi

Przygotowaliśmy dla Państwa wykaz najważniejszych dokumentów wymaganych przepisami prawa dotyczących pracy z czynnikami chemicznymi i biologicznymi, które powinny znajdować się w jednostkach organizacyjnych stosujących te czynniki. W zakładce BHP / Wykaz dokumentów  znajdą Państwo przedmiotowy wykaz i wzory tych dokumentów, co pozwoli Państwu na szybki wybór i dostęp do potrzebnych dokumentów, które na bieżąco będą aktualizowane i uzupełniane (dostępne tylko z komputerów zalogowanych w sieci UG).

Przedmiotowy wykaz powstał na potrzeby uproszczenia i ujednolicenia dokumentacji na wszystkich Wydziałach / jednostkach, gdyż bardzo często spotykaliśmy się z różnymi dokumentami, często nieaktualnymi. Dokumenty te są również sprawdzane w Państwa komórkach organizacyjnych w trakcie kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne (PIP oraz PPIS).

Obecnie we współpracy z pracownikami dwóch Wydziałów przygotowujemy nowe karty oceny ryzyka stwarzanego przez czynniki chemiczne. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie takich kart dla pozostałych jednostek, a w drugiej połowie roku planujemy przygotowanie nowych wzorów kart oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki biologiczne, o czym będziemy informować.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Nami – adresy mailowe i telefony osób znajdą Państwo w zakładce o nas

Skip to content