Strona główna 5 Wydarzenie 5 I Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy”

I Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy”

Konferencja 2023

I Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy” to przestrzeń, w której pracownicy zajmujący się szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy oraz ochroną zdrowia mogą bezpłatnie wymienić się doświadczeniami, poszerzyć swoją wiedzę, a także nawiązać nowe kontakty zawodowe.

Program konferencji został podzielony na trzy panele dyskusyjne: bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo techniczno-pożarowe. Ważnym aspektem jest przedstawienie każdego z wybranych tematów w kontekście zmieniających się przepisów prawa i postępu rozwoju z trzech różnych punktów widzenia tj. pracodawcy, organów kontrolnych i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Skip to content