Strona główna 5 Komunikaty 5 Usprawnienie szkoleń okresowych BHP w formie e-learning

Usprawnienie szkoleń okresowych BHP w formie e-learning

Informujemy, że w ostatnim czasie usprawniliśmy system powiadamiania o terminie ważności szkoleń okresowych BHP w formie e-learningu. Na 30 dni przed upływem terminu ważności szkolenia pracownik i bezpośredni przełożony otrzyma za pośrednictwem skrzynki pocztowej informację o zbliżającym się końcu ważności poprzedniego szkolenia okresowego BHP wraz z linkiem do nowego kursu na Portalu Edukacyjnym. W przypadku gdy w ciągu 3 tyg. od otrzymania takiej informacji, szkolenie nie zostanie wykonane, przez 7 ostatnich dni trwania kursu zarówno pracownik, jak i bezpośredni przełożony codziennie otrzyma alert przypominający o konieczności jego odbycia. Mamy nadzieję, że narzędzie to pozwoli Państwu jako osobom kierującym Jednostkami na lepszy wgląd do obiegu tego procesu.

Zachęcamy do nieodkładania szkoleń na tzw. „ostatnią minutę”.

Skip to content