Postępowanie na wypadek pożaru

Postępowanie na wypadek pożaru: I. ALARMOWANIE 1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować otoczenie okrzykiem „PALI SIĘ” lub „POŻAR”, wcisnąć ręczny ostrzegacz pożaru znajdującym się przy klatce schodowej...

Programy prozdrowotne

W ramach umowy z HMS Assistance realizowane są badania profilaktyczne pracowników wynikające z przepisów Kodeksu Pracy oraz inne dodatkowe świadczenia zdrowotne. Fizjoprofilaktyka rehabilitacyjna Krwiodawstwo Badanie spirometryczne Program prewencji cukrzycy...

Czynniki szkodliwe i uciążliwe

Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w procesie pracy to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Czynniki uciążliwe to czynnik niestanowiący...
Skip to content