Strona główna 5 Komunikaty 5 Przypomnienie o profilaktycznych badaniach lekarskich pracowników UG

Przypomnienie o profilaktycznych badaniach lekarskich pracowników UG

Szanowni Państwo,

Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia przypomina o obowiązku wykonania badań profilaktycznych, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami w terminie do końca grudnia br. Obowiązek ten został przywrócony z dniem 01.07.2023, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i dotyczy badań profilaktycznych niewykonywanych w czasie wspomnianego okresu pandemicznego. Badania profilaktyczne realizowane przez pracowników na bieżąco odbywają się zgodnie z terminami określonymi w wydanych orzeczeniach o zdolności do pracy. Jednocześnie przypominamy o obowiązku wynikającym z Kodeksu Pracy – pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Skip to content