Strona główna 5 Komunikaty 5 Nowe instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Nowe instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Informuje, że sukcesywnie w ciągu 2 lat zostaną przygotowane nowe instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich budynków Uniwersytetu Gdańskiego (poglądowy harmonogram).

W przypadku otrzymania nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uprzejmie prosimy o przekazanie oświadczenia kierownikom komórek organizacyjnych oraz zapoznania z dokumentem zgodnie z pkt. 10 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Podpisane przez pracownika oświadczenie przechowywane jest przez bezpośredniego przełożonego.

Informuję, że wraz z zaktualizowaną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego powstały lub powstaną nowe zarządzenia znajdujące się w aktach prawnych UG:

  • Zarządzenie nr 115R/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie organizacji ćwiczeń sprawdzających warunki ewakuacji – powstało
  • Zarządzenie w sprawie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych – w trakcie wydawania
  • Zarządzenie w sprawie zasad ewakuacji – w trakcie wydawania

Nowe instrukcje bezpieczeństwa pożarowego znajdują się pod linkiem

 

Skip to content