Strona główna 5 Ochrona Zdrowia 5 Konsultacje i pakiety medyczne 5 Konsultacje i pakiety medyczne

Konsultacje i pakiety medyczne

W ramach umowy z HMS Assistance realizowane są badania profilaktyczne pracowników wynikające z przepisów Kodeksu Pracy oraz inne dodatkowe świadczenia zdrowotne

Profilaktyka 40 Plus

Skip to content