Apteczki pierwszej pomocy – wyposażenie

Obowiązkiem pracodawcy jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy jest zorganizowanie systemu pierwszej pomocy oraz zapewnienie apteczek w poszczególnych...

Defibrylator AED

Defibrylator jest urządzeniem, które ma za zadanie przywrócić prawidłowy rytm serca, za pomocą podania impulsu elektrycznego.Defibrylację stosuje się, w przypadkach, gdy osoba: jest nieprzytomna i nie reaguje na bodźce nie oddycha Defibrylator nie powinien być...
Skip to content