Konsultacje i pakiety medyczne

W ramach umowy z HMS Assistance realizowane są badania profilaktyczne pracowników wynikające z przepisów Kodeksu Pracy oraz inne dodatkowe świadczenia zdrowotne Profilaktyka 40 Plus

Badania lekarskie

Zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy pracownik jest zobowiązany m.in. do poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego...
Skip to content