Ochrona radiologiczna (OR)

Ochrona radiologiczna – zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom – ograniczenie ich skutków do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników...

Oświadczenie

Działalność Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w 2021 roku nie miała żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Nie odnotowano również uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska. Podstawa prawna:...

Ochrona radiologiczna

Ochrona radiologiczna (OR) Struktura UG wg OR Aktualności Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Akty prawne Dokumenty

Dokumenty – ochrona radiologiczna

Karta ewidencyjna otwartego źródła promieniotwórczegoKarta ewidencyjna ruchu otwartego źródła promieniotwórczegoKarta ewidencyjna stanowiska pracy – Wydział Biologii

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań oraz bezpieczeństwem ochrony radiologicznej sprawuje Inspektor Ochrony Radiologicznej Do zakresu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej należy nadzór nad przestrzeganiem przez jednostkę organizacyjną wymagań...

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W grudniu 2021 roku opracowany został System Zarządzania Sytuacjami Zdarzeń Radiacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim. System ma na celu przeanalizowanie zagrożeń wynikających z pracy z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, a następnie opracowanie procedur...
Skip to content