Dokumenty – ochrona radiologiczna

Karta ewidencyjna otwartego źródła promieniotwórczegoKarta ewidencyjna ruchu otwartego źródła promieniotwórczegoKarta ewidencyjna stanowiska pracy – Wydział Biologii Oświadczenie Działalność Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku związana z narażeniem na...

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań oraz bezpieczeństwem ochrony radiologicznej sprawuje Inspektor Ochrony Radiologicznej Do zakresu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej należy nadzór nad przestrzeganiem przez jednostkę organizacyjną wymagań...

Postępowanie ze zdarzeniami radiacyjnymi

W grudniu 2021 roku opracowany został System Zarządzania Sytuacjami Zdarzeń Radiacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim. System ma na celu przeanalizowanie zagrożeń wynikających z pracy z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, a następnie opracowanie procedur...
Skip to content