Wybrane przepisy prawne

Bezpieczeństwo i higiena pracy Lp.Akt prawnyNazwa1Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.2Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3Dz.U.2022.574 t.j. z dnia 2022.03.11USTAWA z dnia...

Wybrane zarządzenia wewnętrzne UG

Zarządzenie Nr 131/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 września 2021  roku w sprawie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego Zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie gospodarowania środkami...
Skip to content