Szkolenie z pierwszej pomocy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także ich teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Część...

Szkolenie z emisji i higieny głosu

Szkolenie z prawidłowej emisji i higieny głosu jest szkoleniem dobrowolnym, przeznaczonym dla nauczycieli akademickich oraz  innych osób prowadzących zajęcia w Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie szkolenia słuchacze poprawią umiejętności właściwego korzystania z...
Skip to content