Szkolenie z emisji i higieny głosu

Szkolenie z prawidłowej emisji i higieny głosu jest szkoleniem dobrowolnym, przeznaczonym dla nauczycieli akademickich oraz  innych osób prowadzących zajęcia w Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie szkolenia słuchacze poprawią umiejętności właściwego korzystania z...
Skip to content