Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe bhp jest przeprowadzane w celu zaktualizowania oraz ugruntowania wiedzy i umiejętności pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia okresowe prowadzone są: na stanowiskach robotniczych – w formie stacjonarnej,na stanowiskach...
Skip to content