Apteczki pierwszej pomocy – wyposażenie

Obowiązkiem pracodawcy jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy jest zorganizowanie systemu pierwszej pomocy oraz zapewnienie apteczek w poszczególnych...
Skip to content