Konsultacje i pakiety medyczne

W ramach umowy z HMS Assistance realizowane są badania profilaktyczne pracowników wynikające z przepisów Kodeksu Pracy oraz inne dodatkowe świadczenia zdrowotne Profilaktyka 40 Plus
Skip to content