Badania lekarskie

Zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy pracownik jest zobowiązany m.in. do poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego...
Skip to content