Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W grudniu 2021 roku opracowany został System Zarządzania Sytuacjami Zdarzeń Radiacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim. System ma na celu przeanalizowanie zagrożeń wynikających z pracy z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, a następnie opracowanie procedur...
Skip to content