Postępowanie na wypadek pożaru

Postępowanie na wypadek pożaru: I. ALARMOWANIE 1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować otoczenie okrzykiem „PALI SIĘ” lub „POŻAR”, wcisnąć ręczny ostrzegacz pożaru znajdującym się przy klatce schodowej...
Skip to content