Wypadek przy pracy

Postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia (Podst. pr. art. 51  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), art. 211 i 212 Kp oraz rozp. MNiSW z dnia 30.10.2018...

Wypadki w drodze do/z pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z...
Skip to content