Czynniki szkodliwe i uciążliwe

Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w procesie pracy to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Czynniki uciążliwe to czynnik niestanowiący...
Skip to content