Wybrane zarządzenia wewnętrzne UG

Zarządzenie nr 138/R/22Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie sposobu postępowania w razie wystąpienia zdarzeń wypadkowych w Uniwersytecie Gdańskim Zarządzenie nr 115/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2022 roku w...
Skip to content